Cargo Express NT стана член на Националното сдружение на българските спедитори НСБС

15/01/2011
Cargo Express NT стана член на Националното сдружение на българските спедитори НСБС.