Складиране: 1еп=5eur

01/07/2011

Складиране: 1 ЕП=5eur / СЕДМИЦА

Изключителни цени за складиране в гр. София и Варна.

За складиране над 3 палета – специални отстъпки.

За повече информация, тарифи и отстъпки:

Т: 02/ 417 26 94, 419 3178, 419 3571, 419 8659