17.11.2016-Покана

18/11/2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 3 / 17.11.2016

BG05M9OP001-1.003-0538-C01

с предмет “Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка

на офис оборудване “ за нуждите на КАРГО ЕКСПРЕС НТ, ООД

Публична покана_160_ZUSESIF
Iziskvania_oferti PMS 160
Tehn iziskvaniq
Образец на оферта_160 (777)
metodika_za_ocenka_PMS 160
декларация на кандидата _160 (2)
проекто договор_160