01.11.2016

01/11/2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 2 / 01.11.2016

BG05M9OP001-1.003-0538-C01„Нови работни места – нови перспективи”

с предмет “Доставка на офис оборудване “ за нуждите на КАРГО ЕКСПРЕС НТ, ООД

Публична покана_160_ZUSESIF
Iziskvania_oferti PMS 160
Tehn iziskvaniq
Образец на оферта_160
metodika_za_ocenka_PMS 160
декларация на кандидата _160
проекто договор_160