На компаниите, които искат да завладеят нови пазари предлагаме нашия опит в митническото представителство и обработка на товари.

  • Обработка на документи за внос, износ, транзит и ре-експорт на стоки
  • Изготвяне на всички видове сертификати, придружаващи стоките
  • Митническо представителство
  • Транзит на стоки
  • Митническо и свободно складиране на стоки
  • Деконтейнеризация и транспорт в страната на комплектни и групажни стоки
  • Консултации

За повече информация, тарифи и отстъпки:

T: 02/417 2694, 419 3178, 419 3571, 419 8659
Е: office@cargoexpressnt.com