Ние сме бдителни към разходите, безмилостни към доставката и пристрастени към това да направим нашите клиенти и партньори щастливи.

  • Складове за свободно складиране на стоки
  • Складове под митнически контрол
  • Количествен и качествен стоков контрол
  • Палетизиране, сортиране, пакетиране, етикиране
  • Вътрешен транспорт на комплектни товари
  • Вътрешен транспорт на групажни товари (виж групажни линии)
  • Транзитиране и реекспорт на пратки.