СКЛАДИРАНЕ

в гр. София и Варна

1 пале = 5 eur /СЕДМИЦА

За складиране над 3 палета – специални отстъпки!


За повече информация, тарифи и отстъпки:

T: 02/417 2694, 419 3178, 419 3571, 419 8659
Е: office@cargoexpressnt.com