BILL OF LADING (товарителница, коносамент): Документът, който съдържа всички подробности от натоварването и стоката (Изпращач, получател, вид транспортно средство и номер, вид на стоката-описание и точни параметри на стоката, кой какво трябва да плати и т.н.). Той е и своеобразен “банков чек”.  С оригинала се доказва собствеността на стоката.

FREIGHT FORWARDER (спедиторска фирма): Фирмата, която извършва транспортен сервиз чрез морските линии и организира доставка на стоките  ”врата-врата”.

ENDORSEMENT (джиросване): Подпечатване и подписване на гърба на оригиналната товарителница от страна на изпращача и/или получателя, което позволява на друга фирма да вземе стоката.

MASTER / LINER Bill of Lading (линеен коносамент): Товарителницата, издадена от морската линия (или от агента).

HOUSE / SERVICE Bill of Lading (сервизен коносамент): Товарителницата, издадена от спедиторската фирма. Издаването на такъв документ указва задължителното наличие на линеен коносамент.

SHIPPING LINE (морска линия): Компанията, която притежава или управлява корабите и контейнерите, използвани за транспортиране на стоки.

LINER AGENT (линеен агент): Оторизирана фирма, която действа като представител на морска линия в конкретна държава.

FULL SET B/L (товарителница пълен комплект): Комплект, който обикновено се състои от 3 оригинала и 6 копия. Получателят може да вземе стоката с всеки един от трите оригинала. Копията на товарителниците не могат да бъдат използвани за взимане на стоката.

NOTIFY PARTY (страна за известяване): Фирмата, която трябва да бъде уведомена, когато контейнерът пристигне на разтоварното пристанище. Тя няма право над стоката, освен ако не представи джиросана товарителница. Обичайно това е спедиторската компания, която организира доставката на стоките “врата-врата”.