Партньорската ни мрежа в Европа гарантира доставка от /до всеки град в Европа. Всеки един от тези партньори гарантира със своя опит и професионализъм.

Следвайки стремежът ни за все повече услуги, базирани на нашият опит и възможности, Ви предлагаме нашите редовни седмични линии по дестинациите:

  • България – Италия – Испания – България
  • България – Австрия -Словакия -България
  • България – Чехия – Полша – България
  • България – Германия -Белгия – Холандия – България
  • България – Румъния – България
  • България – Гърция – България


Възползвайте се от нашите нови продукти за транспорт на групажни пратки от/до Европа и България и оптимизирайте разходите си транспорт!

За конкретна дестинация, можете да се свържете с нас:
T: 02/417 2694, 419 3178, 419 3571, 419 8659
Е: office@cargoexpressnt.com